Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov (Všeobecný text) PaletExpress, s.r.o., Moyzesova 7883/39 960 01 Zvolen, IČO: 36380431, register OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 28491/S (ďalej len „PALETEXPRESS“)

Zásady ochrany osobných údajov

PALETEXPRESS rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou PALETEXPRESS.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje, napríklad pri uzatváraní zmluvného vzťahu či realizácií oprávnených záujmov.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Spoločnosť PALETEXPRESS rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou PALETEXPRESS.

Ak ste uchádzačom o pracovnú pozíciu, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov môžete nájsť v sekcii - Ochrana osobných údajov - uchádzači o zamestnanie.

Ak ste naším zamestnancom, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov môžete nájsť v sekcii - Ochrana osobných údajov - zamestnanci.

Ak ste súčasným alebo potenciálnym zákazníkom, dodávateľom, zástupcom obchodného partnera alebo ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k vašim osobným údajom, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov môžete nájsť môžete nájsť v sekcii - Ochrana osobných údajov - obchodní partneri.

Ak nám chcete oznámiť porušenie ochrany osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby prejdite, prosím na odkaz na tejto stránke ochranaudajov@paletexpress.sk, alebo prostredníctvom pošty na adresu PaletExpress, s.r.o., Moyzesova 7883/39 960 01 Zvolen.